Sellest õppeaastast on Kihelkonna koolimajas avatud VanaVara Varjupaik. Ruumi olemasolul leiavad siin peavarju  meie kodukohaga seotud ja  oma endise elukoha kaotanud vanad esemed, riided, raamatud vms.

Korra õppeveerandi jooksul paneme üles näituse, et soovijad saaksid näha, milliseid  huvitavaid vanu asju varjupaigas praegu on.

Esimese veerandi näitusele olid välja pandud  korvid ja teised  punutised, mida on läbi aegade hinnatud just nende erineva kasutusotstarbe  pärast. Näitusel olid esindatud nii lõhestatud kui ümarvitstest, nii lame kui ümarjuurtest punutud esemed.

VanaVara Varjupaik