Hea koolipere!

Augustikuu lõpus toimusid koolimajas haridustalgud, mille tulemusena lootsime kogukonna inimeste abiga algatada koolis väikeseid muutuseid. Nüüd ongi üks mõte saanud ideeks!

Kodulehel on kättesaadav meie kooli ürituste plaan. Selle leiab kooli üldinfo alt ÜRITUSTE PLAAN.   Kalendrist saab hea ülevaate juba toimunud ja eesolevatest tegemistest. Proovime sündmused lisada jooksvalt ka eKooli, kuid esmalt on need alati kirjas selles jooksvalt täienevas plaanis. 

 

Ürituste plaan kooliperele tutvumiseks