Kihelkonna Koolis osutavad koolile ja lasteaiale haridustugiteenuseid Saaremaa Toetava Hariduse Keskuse haridustugiteenuste osakonna eripedagoog Anneli Saarela  ja sotsiaalpedagoog Tiina Saare.

______________________________________________________

Sotsiaalpedagoogi töö eesmärk on isikute sotsiaalsete oskuste õpetamine, parendamine, erinevate sotsiaalsete ja toimetulekuprobleemide ennetamine ning leevendamine, tegutsemisvõime ja toimetuleku toetamine nii individuaal- kui võrgustikutöös pedagoogiliste vahenditega.

Sotsiaalpedagoog osutab teenuseid:

  1. lapse/õpilase sotsiaalsete oskuste hindamine ning analüüsimine;
  2. lapse/õpilase suhtlemisoskuse ja sotsiaalse pädevuse kujundamine ja toetamine;
  3. sotsiaalpedagoogilise ennetustegevuse koordineerimine;
  4. sotsiaalpedagoogilise lahendustegevuse juhtumitöö ja koordineerimine

Sotsiaalpedagoogi poole saab pöörduda nii õpetaja, lapsevanem kui ka laps ise. Pöördu julgelt, kui sul on mure või kui sa näed kedagi, kes vajab abi!

Kontakt:

Tiina Saare
+372 53865166
tiina.saare@sthk.edu.ee

_____________________________________________

Eripedagoogi töö eesmärgiks on lapse arengu- ja õpioskuste taseme kindlaks tegemine ning tema arengut mõjutavate tegurite ja õpivajaduste välja selgitamine, õpetajate ja vanemate juhendamine ja nõustamine lapse õppe planeerimisel ning läbi viimisel.

Eripedagoog:
• tegeleb lapse tunnetustegevuse (taju, tähelepanu, mälu, mõtlemine) arendamisega;
• on toeks õpioskuste ning suulise ja kirjaliku kõne arendamisel.

Kontakt:

Anneli Saarela

53409496
anneli.saarela@sthk.edu.ee