14. aprillil oli üle-eestiline õuesõppepäev ning rahvakalendri järgi künnipäev. Mihkli talumuuseum korraldas sel päeval seitsmendat aastat regilaulupäeva. Seekord võttis üritusest osa rekordarv kooliogruppe ja kokku laulis päeva jooksul taluõuel ca 250 inimest.

Lauldi koos folkloorirühmaga Sõluk talutoas Helje Raaperi juhendamisel vanu regilaule ja igaüks sai ka ise regilaulu värsse välja mõelda, et neid seejärel üheskoos laulda. Ansambel Ammukeri eeslaulmisel lauldi talukiigel vanu kiigelaule, Sõrvemaa mehed ehk ansambel Soe Jutt laulis rehetoas koos poistega vägevaid meestelaule. Künnipäevale kohaselt tutvuti ka talu põllutööriistu.

 

Regilaulupäev Mihkli talumuuseumis