Käisime puhastamas prügist Kihelkonnalt Loonale mineva tee ääri.

Prügi koristamas