6. märtsil said meie kooli esimese klassi õpilased osa Päästeameti korraldatud veeohutusealasest  koolitusest!

Koolitusprogrammi eesmärk on vähendada veeõnnetustes hukkuvate ja vigastada saavate laste arvu Eestis. Mänguliste ja praktiliste tegevuste abil saab väike koolijüts esmased teadmised veega seotud ohtudest ja nende korral käitumisest. Koolitus kestab ühe koolitunni, teema kinnistamiseks saab iga laps nii suvise kui ka talvise veeohutusega seotud töölehe. Koolituse viivad läbi veeohutuse alal põhjalikke teadmisi omavad päästespetsialistid. 

Päästeamet käis külas