Tegime neljapäeval Pidulas õuesõppepäeva.

Sõitsime ratastega Pidula Wakeparki, kus viisime vabas õhus läbi tunde.

Peale ainetunde sõime lõunat ning õpilastel oli võimalus SUP- lauaga sõita ja ujuda.

Õuesõppepäev Pidulas 20.05.2021