Õuesõppe päev algas töölehtede ja kaardi jaotamisega igale õpilasele ja päeva tutvustamisega.

Sõideti autodega Loonale, kus toimus loodusõppeprogramm. Keskenduti varakevadisele hüljeste elule. Vaadati filmi, kuulati seletusi, tutvuti majaga ja täideti ülesanne -joonistada üks meie hüljestest ja  mõelda talle ka nimi, sest varsti pidi Loonale saabuma hülgepoja topis.
Päev oli vihmane ja mere äärde jõudes oli Soegininal niivõrd paks udu, et isegi lähemat rannajoont polnud  näha.
Innarahu laid – hüljeste poegimisala ja suvine lesila, jäi samuti nähtamatuks. Kaasavõetud binoklitest ja vaatetorust vaadeldi merelinde, kes tugevas tuules lainetel hulpisid. Visati lutsu ja mängiti kividega klibusel rannikul. Kuulati loodushääli, vaadeldi puid-põõsaid.
Jalutuskäigu järel toimus koolilõuna Elda telkimisalal. Vesteldi õpitust ja nähtust.
Oli meeleolukas sõit läbi kevadise rahvuspargi tärkava looduse. Kodus jäi täita tööleht.
 
Õpetaja Kadri Kullapere
Õuesõppepäev Loonal