Kihelkonna Kool kuulub nüüd Liikuma Kutsuvate Koolide võrgustikku. Kui lapsed saavad piisavalt liikuda, on nad tervemad, rõõmsamad ja ka paremad õppijad. Toredaid ja põnevaid ideid ning huvitavaid mõtteid edaspidiseks!

Liikuma Kutsuva Kooli põhimõtted on:

– liikumine on koolipäeva loomulik osa, mis toetab õppimist, suhteid ja tervislikku arengut
– liikuma kutsuv kool toetab koolipere liikumist aktiivsete ainetundide, vahetundide, koolitee ja kehalise kasvatuse kaudu
– see on osa koolikultuurist
– liikumist toetavad ka kooliruumid ja kooliõu
– liikumine koolipäeva eri osades toob juurde koolirõõmu ning pakub õpilastele võimalust ka ise osaleda ja panustada oma koolipäeva liikuvamaks kujundamisel
– liikumine on rohkem kui ainult sport

 

 

Liikuma Kutsuv Kool