Taavi-Aadu Ait, kooliõpilaste vanemate esindaja
taavi@ait.ee, hoolekogu esimees

Priit Kessel, lasteaialaste vanemate esindaja
Aser77@hot.ee, hoolekogu aseesimees

Eva-Maria Kaerma, vilistlaste esindaja
eva.mae@mail.ee, hoolekogu protokollija

Anti Kukkela, kooliõpilaste  vanemate esindaja,
akukkela@gmail.com

Piret Naagel, lasteaialaste vanemate esindaja,
piret.naagel@gmail.com

Ursula Jakobson, kooliõpetajate esindaja
ursula@kih.edu.ee

Ingrid Uustal, lasteaiaõpetajate esindaja
ingrid@kih.edu.ee

Urmas Treiel, valla esindaja
urmas.treiel@saaremaavald.ee

Üldhoolekogu