turvaline keskkond, korras ruumid, avar õu ja mänguplats, individuaalne lähenemine, loodus- ja maalähedus, ühtekuuluvustunne

Kihelkonnal on ühe liitrühmaga lasteaed, mille õpetajad lähtuvad põhimõttest “Iga inimene on väärtus” – olulisel kohal on laste individuaalsus ja erivajadused. Tihe kontakt kooli ja kodu vahel tekitab ühtekuuluvustunde ning tagab lastele meeldiva kasvukeskkonna.

Välja on kujunenud traditsioonilised pereüritused, nt sügise tervitamine, liiklusnädal, mardi- või kadrijooks kohalikes asutustes, isade- ja emadepäev, jõulud, talvine memme-taadi pidu, kevadmatk, perespordipäev, jalgrattamatk.

Lapsevanemad on abiks paljude sündmuste ettevalmistamisel ja läbiviimisel. Hoolekogu korraldab juba aastaid kooli ja lasteaia toetusüritusena advendikohvikut.

Kodukoha väärtustamist toetab koostöö ümbruskonna asutuste ja organisatsioonidega. Silmaringi laiendamiseks korraldatakse õppekäike ja matku, mida soosib lasteaia asukoht metsa ja mere läheduses. Lapsed viibivad palju värskes õhus.

Ka lasteaialapsed toimetavad kooliaias, kus neil on köögivilja kasvatamiseks oma peenar.

Kuna lasteaed asub kooliga samas majas, siis on lastel 1. klassi minnes tee juba selge ning maja tuttav – kohanemine uue eluetapiga läheb sellevõrra sujuvamalt.