Tänu Saaremaa vabatahtlike merepäästjate korraldatud kolmeosalisele koolitusele on meie õpilased palju teadlikumad mere ja veega seotud riskidest ning loodetavasti oskavad ohuolukorras õigest ja turvaliselt käituda. Aitäh, Kaupo ja Annely!

Lapsed said palju mereohutustarkust