2022/23 õppeaasta

Väikeklass

EsmaspäevTeisipäevKolmapäevNeljapäevReede
--muusikakunst/töö-
Eesti keesti kmatemkunst/töömatem
Kehaline matem kehalineeesti keesti
Kehalineloodusõpeesti kmuusikakunst/töö
matem eesti kinimeseõpmatem
PPRPPRPPR

1.-3. klass

KellaaegEsmaspäevTeisipäevKolmapäevNeljapäevReede
1.tund
8.45-9.30
matemaatika 3.klinglise keel 3.klmuusikaõpetuskunst/tööõpetusinglise k 3.kl
2.tund
9.40-10.25
eesti keel eesti keelmatemaatikakunst/tööõpetusmatemaatika
3.tund
10.35-11.20
kehaline kasvatusmatemaatikakehaline kasvatuseesti keeleesti keel
4.tund
11.30-12.15
kehaline kasvatus .loodusõpetuseesti keelmuusikakunst/tööõpetus
12.15-12.30söögivahetundsöögivahetundsöögivahetundsöögivahetundsöögivahetund
12.30-12.45õuevahetundõuevahetundõuevahetundõuevahetundõuevahetund
5.tund
12.45-13.30
eesti keeleesti k 1.kl;
matemaatika 3.kl
eesti k 1.kl
inimeseõpetus 3.kl
inglise keel 3.kl
6.tund
13.40-14.25

PPR 1.kl
PPR inglise keel 3.kl
PPR 1.kl
7.tund
14.30-15.20
bändiringPPR

4.klass

KellaaegEsmaspäevTeisipäevKolmapäevNeljapäevReede
1.tund
8.45-9.30
eesti keel--muusikakäsitöö
2.tund
9.40-10.25
matemaatikaeesti keelmuusikaarvutiõpkäsitöö
3.tund
10.35-11.20
eesti keelmatemaatikaloodusõpmatemkunst
4.tund
11.30-12.15
inglise keesti keelkehaline kasvatusloodusõpetuskunst
12.15-12.30söögivahetundsöögivahetundsöögivahetundsöögivahetundsöögivahetund
12.30-12.45õuevahetundõuevahetundõuevahetundõuevahetundõuevahetund
5.tund
12.45-13.30
kehaline kasvatusinglise kkehaline kasvatuseesti keel
6.tund
13.40-14.25
inglise kinglise kspordiring/PPRmatemaatika
7.tund
14.30-15.20
matemaatika bändiringPPR

5.-6.klass

KellaaegEsmaspäevTeisipäevKolmapäevNeljapäevReede
1.tund
8.45-9.30
matemaatikakirjandusajaluguinimeseõpetuskäsitöö/tehnoloogia
2.tund
9.40-10.25
inglise keelinglise keelmuusikaloodusõp käsitöö/tehnoloogia
3.tund
10.35-11.20
inglise keelinglise keelmatemaatikaeesti keelkunst
4.tund
11.30-12.15
kirjandus 5.kl
vene keel 6.kl
matemaatikavene keel 6.kl
kehaline kasv 5.kl
kirjandusloodusõpetus
12.15-12.30söögivahetundsöögivahetundsöögivahetundsöögivahetundsöögivahetund
12.30-12.45
õuevahetundõuevahetundõuevahetundõuevahetundõuevahetund
5.tund
12.45-13.30
kehaline kasvatusmatemaatika 5.kl
vene keel 6.kl
kehaline kasvatus
matemaatikaeesti keel
6.tund
13.40-14.25
vene keel 6.kl
PPR 5.kl
PPR 5.kl
vene keel 6.kl
spordiring/PPReesti keel
7.tund
14.30-15.20
matemaatika 6.klbändiringPPR ajalugu

Õppetöö perioodideks on trimestrid.

1.trimester: 1.september-

2.trimester:

3.trimester:

Koolivaheajad  2022/23 õppeaasta

  1) I vaheaeg 24. oktoober 2022. a kuni 30. oktoober 2022. a;
  2) II vaheaeg 22. detsember 2022. a kuni 8. jaanuar 2023. a;
  3) III vaheaeg 27. veebruar 2023. a kuni 5. märts 2023. a;
 4) IV vaheaeg 24. aprill 2023. a kuni 30. aprill 2023. a;
 5) V vaheaeg 15. juuni 2023. a kuni 31. august 2023. a.