õppeaasta

1.-2. klass

KellaaegEsmaspäevTeisipäevKolmapäevNeljapäevReede
1.tund
8.45-9.30
Loodusõpetus 1.,2.VABA 1.
Inimeseõpetus 2.,3.
VABA 1. + Matem 2.
VABA 2.
Eesti keel 1.+,2.
Eesti keel 2.,4.
eesti k 1.+2.
eesti k 2.,3.,4.
2.tund
9.40-10.25
Eesti keel 1.,2.Eesti keel 1.+,2.
Matem 2.
Matemaatika 1.+,2.
Matem 2.
Eesti keel 1.+,2.
Matem 2.,3.,4.
Kunsti/tööõpetus 1.,2.,3.
3.tund
10.35-11.20
Eesti keel 1.,2.Matemaatika 1.+,2.
Eesti k2.
Kunst/ tööõpetus1.,2.,3.Matemaatika 1.+,2.
Eesti k2.
Kunst/tööõpetus 1.,2.,3.
4.tund
11.30-12.15
Kehaline kasvatus 1.,2.Eesti keel 1.+2.
Matemaatika 2.
Eesti keel 1.+2.
Matemaatika 2.,5.
Kehaline kasvatus 1.,2.,3VABA 1.+Mate 2.
Eesti k 2.,3.
12.15-12.30SöögivahetundSöögivahetundSöögivahetundSöögivahetundSöögivahetund
12.30-12.45ÕuevahetundÕuevahetundÕuevahetundÕuevahetund
5.tund
12.45-13.30
Muusika 1.,2.Kehaline kasvatus 1.,2.,3.Eesti keel 2.,3.Muusika1.,2.,3.,4.
6.tund
13.40-14.25
PikaPäevaRühmPikaPäevaRühmPikaPäevaRühm
7.tund
14.30-15.20
Muusikaring

3.-4.klass

KellaaegEsmaspäevTeisipäevKolmapäevNeljapäevReede
1.tund
8.45-9.30
Eesti keel 3.
Inglise keel 4.
Inimeseõpetus 3.
Inglise kee 4.
Inglise keel 3./
Tehnoloogia 4.,5,6.
Loodusõpetus 3.
Eesti k 4.
Eesti keel 3.,4.
2.tund
9.40-10.25
Eesti k 3.
Matemaatika 4.
Inglise keel 3
Kehaline kasvatus 4.,5.
Inglise keel 3.
Tehnoloogia 4.,5.,6.
Matemaatika 3.,4.Kunst/tööõpetus 3.
Muusika 4.,5.,6.
3.tund
10.35-11.20
Inglise keel 3.
Loodusõpetus 4.
Matemaatika 3.,4.
Kunst/ tööõpetus 3.
Inglise keel 4.
Matemaatika 3.,4.Kunst/tööõpetus 1.,2.,3.
Loodusõpetus 4.
4.tund
11.30-12.15
Kehaline kasvatus 3.
Kehaline kasv Trl 4.
Muusika Pgl 4.
Matem 2.,3.
Inglise k 4.
Eesti keel 3., 4.Kehaline kasvatus 1.,2.,3.
Eesti keel 4.
Kehaline kasvatus 4.,5.6.
Lõunasöök 3.
12.15-12.30SöögivahetundSöögivahetundSöögivahetundSöögivahetundSöögivahetund
12.30-12.45ÕuevahetundÕuevahetundÕuevahetundÕuevahetund
5.tund
12.45-13.30
Muusika 3.
Eesti keel 4.
Kehaline kasv 1.,2.,3.
Matemaatika 4.,5.
Eesti keel 2.,3.Muusika 1.,2.,3.,4.Arvutiõp 4.,5.
6.tund
13.40-14.25
Matem 3.
Kunstiõpetus 4.,5.,6.
PikaPäevaRühmPikaPäevaRühmPikaPäevaRühm
7.tund
14.30-15.20
MuusikaringKehaline kasvPgl 4.

5.-6.klass

KellaaegEsmaspäevTeisipäevKolmapäevNeljapäevReede
1.tund
8.45-9.30
Matemaatika 5.,6.Eesti keel 5.,6.Tehnoloogia4.,5.,6.VABA 5.
Matemaatika 6.
Loodusõpetus 5.,6.
2.tund
9.40-10.25
Inglise keel 5.,6.Kehaline kasvatus 4.,5.
Matemaatika 6.
Tehnoloogia 4.,5.,6.Kirjandus 5.,6.Muusika 4.,5.,6.
3.tund
10.35-11.20
Eesti k 5.,6.
Inglise keel 5.,6.Ajalugu 5.,6.Inimeseõpetus 5.,6.Eesti keel 5.,6.
4.tund
11.30-12.15
Muusika 4., 5.
Vene keel 6.
Kirjandus 5.,6.Matem 5.
Vene k 6.
Matemaatika 5.,6.Kehaline kasvatus 4.,5.,6.
12.15-12.30SöögivahetundSöögivahetundSöögivahetundSöögivahetundSöögivahetund
12.30-12.45
ÕuevahetundÕuevahetundÕuevahetundÕuevahetundÕuevahetund
5.tund
12.45-13.30
Kirjandus 5., Eesti k 4.
Vene keel 6.
Matemaatika 4., 5.
Vene keel 6.
Inglise 5.,6.Loodusõpetus 5.,6.Arvutiõp 4.,5.
Ühiskonnaõp 6.
6.tund
13.40-14.25
Kunst 4.,5.,6.Matemaatika 5.,6.Inglise 5.,6.Ajalugu 5.,6.
7.tund
14.30-15.20
Loodusõpetus 6.MuusikaringLoodusõp 6.Kehaline kasvatus 4.,5.,6.

Õppetöö perioodideks on trimestrid.

1.trimester: 1.september-

2.trimester:

3.trimester:

Koolivaheajad  2022/23 õppeaasta

  1) I vaheaeg 24. oktoober 2022. a kuni 30. oktoober 2022. a;
  2) II vaheaeg 22. detsember 2022. a kuni 8. jaanuar 2023. a;
  3) III vaheaeg 27. veebruar 2023. a kuni 5. märts 2023. a;
 4) IV vaheaeg 24. aprill 2023. a kuni 30. aprill 2023. a;
 5) V vaheaeg 15. juuni 2023. a kuni 31. august 2023. a.