1690 Kihelkonna kirikuõpetaja Gilzebach mainib oma märkmetes, et kiriku juures on kooliõpetajaks Tage Hölsche – seda peetakse Kihelkonna hariduselu alguseks.

1920 Pajumõisa, Viki, Rootsiküla külakoolid ja Kihelkonna kihelkonnakool ning Kihelkonna algkool ühendatakse Rootsiküla Algkooliks, mis on praeguse kooli otsene eelkäija (kas asukoht on sama). Kool alustab 3 klassikomplekti ning 3 õpetajaga, õpilasi on esimese õppeaasta lõpuks 100.

1932 Kool nimetatakse ümber Kihelkonna Algkooliks. Töötab 5 klassikomplekti ja 5 õpetajat, õpilasi on 170.

1944 Kool reorganiseeritakse Kihelkonna 7-klassiliseks Mittetäielikuks Keskkooliks. Avatakse 4 klassikomplekti 112 õpilasega.

1963 Kooli lõpetab esimene lend, kes saab 8. klassi tunnistuse, alguse saab kuuseistutamise traditsioon. Kool saab alalise elektri.

1971 Kooli ehitatakse veevärk. Rekordarv õpilasi – 189!

1977 24. jaanuaril hävib koolimaja tules. Õppetöö jätkub aleviku erinevate asutuste ruumides. 5. detsembril algavad uue maja ehitustööd.

1979 1. septembril alustab kool tööd uues majas.

1988 Kool nimetatakse ümber Kihelkonna 9-klassiliseks Kooliks.

1992 Kooli nimeks saab Kihelkonna Põhikool.

2008 Lasteaed ja kool liidetakse, uus nimi on Kihelkonna Kool.

2011  Lasteaed kolib koolihoonesse.

2016 Lõpetab viimane lend üheksandikke, alates 1. septembrist on kool 6-klassiline.