Pikapäevarühm alustab pärast tunde ning lõpetab kell 15.30, esmaspäevast neljapäevani.

Pikapäevarühmas puhatakse, lahendatakse koduseid ülesandeid, veedetakse sisukalt aega (mängud jm tegevused majas sees ja väljas).

Pikapäevarühmas võivad osaleda kõik Kihelkonna Kooli õpilased (alus: lapsevanema avaldus).

Kell 15.15 pakutakse õpilastele oodet.

Pikapäevarühma õpetajad on Maarika Naagel ja Monica Kallas.