Kai Kallas, direktor,  ajalugu, ühiskonnaõpetus
kontakt: kool@kih.edu.ee, 509 0210

Maarika Naagel, klassiõpetaja, tütarlaste tööõpetus, pikapäevarühm
klassijuhataja: 1.,2. klass
kontakt: maarika@kih.edu.ee, 526 9974

Ursula Jakobson, klassiõpetaja, muusika
klassijuhataja: 3.-6. klass
kontakt: ursula@kih.edu.ee, 529 2939

Monica Kallas, kehaline kasvatus, inimese- ja loodusõpetus, pikapäevarühm
kontakt: monica@kih.edu.ee, 5625 4304

Erika Lucia Huda,  inglise keel, vene keel,  kunstiõpetus
kontakt: erika@kih.edu.ee, 58418455

Toivo Kõster, poiste tööõpetus, kirjandus

kontakt: toivo@kih.edu.ee , 53863525

Anneli Saarela, eripedagoog/ logopeed

kontakt: 53409496

Tiina Saare, sotsiaalpedagoog

kontakt: 53865166

Eve Lilleleht, koristaja

Viive Heinlaid, abikokk

Aili Sõber, peakokk