turvaline keskkond, korras klassiruumid, kooliaed, individuaalne lähenemine, väga head sportimisvõimalused, pikapäevarühm, loodus- ja maalähedus, ühtekuuluvustunne

Kihelkonna Kool on munitsipaalkool, kuhu kuulub kahe liitrühmaga lasteaed ning 6-klassiline põhikool.

Õpetajad lähtuvad põhimõttest “Iga inimene on väärtus” – olulisel kohal on õpilaste individuaalsus ja erivajadused. Tänu väikesele õpilaste arvule:

* jõuab õpetaja kõigiga piisavalt tegeleda;
* tihe suhtlus kooli ja kodu vahel;
* suureneb koolipere ühtekuuluvustunne.

Välja on kujunenud traditsioonilised pereüritused, nt õppeaasta ava- ja lõpuaktused, spordinädal, isadepäeva ja emadepäeva tähistamine, kadrikarneval, jõulupidu, vastlapäev, jüripäev. Suurematel sündmustel on publiku hulgas tihti ka need, kelle oma lapsed enam koolis ei käi.

Lapsevanemad on abiks paljude sündmuste ettevalmistamisel ja läbiviimisel. Hoolekogu korraldab juba aastaid kooli toetusüritusena advendikohvikut. Õpilased osalevad/esinevad piirkondlikel üritustel, nt mihklipäeva laat, vabariigi aastapäeva aktus.

Kodukoha väärtustamist toetab koostöö ümbruskonna asutuste ja organisatsioonidega, nt pensionäride ühendus Rukkilill, Mihkli talumuuseum, RMK Loona ja Mustjala looduskeskused, Kihelkonna päästekomando, hooldekodu. Silmaringi laiendamiseks korraldatakse õppekäike ja matku, mida soosib kooli asukoht metsa ja mere läheduses Vilsandi Rahvuspargi serval.