Jõulukuu 13. päeval sai meie kool rõõmustava teate – olime võitnud vihmaussikompostri. Nimelt oli novembri eelviimane nädal kuulutatud üleeuroopaliseks jäätmetekke vähendamise nädalaks . Selle raames kutsuti inimesi üles tekitama vähem jäätmeid ning ressursse säästlikult kasutama. Ettevõtmises oodati osalema erinevaid  haridusasutusi, ettevõtteid ja eraisikuid üle Euroopa. Tänavuse kampaania moto oli “Korduskasuta ja paranda – anna esemele uus elu”.

Eestis osalesid kampaanias üle 50 haridusasutuse ning toimus väga palju toredaid üritusi. Meie majas leidis aset mitmeid tegevusi –  MTÜ TIOK eestvedamisel pidasime kirbukat, isadepäeval valmistasid lapsed koos isadega taaskasutusmaterjalist põnevaid skulptuure, alates septembrikuust on kõigil soovijail võimalus leida endale midagi vajalikku koolis enam mittevajalike esemete hulgast. Kihelkonna lapsed on harjunud, et sorteerime klassides tekkivat prügi – eraldame paberi ja papi. Ja eks ressursside säästliku kasutamise alla kuulub ka meie mahepõllumajanduslikel põhimõtetel toimiv aiamaa. Nüüd ootame põnevusega oma uut kompostrit koos vihmaussidega.

Kool saab endale vihmaussid!