Kihelkonna Kool korraldab konkursi järgmistele ametikohtadele:

Klassiõpetaja 1. kooliastmes
Klassiõpetaja 2. kooliastmes

Nõutav vastav haridus ja kvalifikatsioon( õpetaja kutse).

Tööle asumise aeg on augustis 2022.

Vajalikud haridust tõendavad dokumendid palun saata hiljemalt 20.06. 2022  aadressil kool@kih.edu.ee.

Info kool@kih.edu.ee, tel 5090210

Konkurss klassiõpetaja ametikoha täitmiseks Kihelkonna Koolis
Tagged on: