Märtsis osalesid meie 2.-3. klassi õpilased maailma populaarseimal mänguliste matemaatikaülesannete võistlusel “Känguru”, kus tulemuste poolest oldi keskmiste seas. Täpsemaid kohti saab vaadata pre-ekolier vanuserühmal (1.-2. kl) siit ja ekolier vanuserühmal (3.-4. kl) siit. Võistluse kodulehel on olemas ka ülesanded.

Ülesannete lahendamiseks oli aega 1 tund ja 15 min ning tundus, et see polnudki nii pikk aega nagu esmapilgul tundus. Pre-ekolieridel ja ekolieridel tuli lahendada 24 ülesannet. Iga ülesande juures oli 5 vastusevarianti, millest üks oli õige. Õige vastus andis vastavalt 3, 4 või 5 punkti, vale vastus (-1) punkti ning vastamata jätmine 0 punkti.

Võistluse põhjal võib järeldada, et nuputamisülesannetele tuleks tunnis rohkem tähelepanu pöörata. Näis, kuidas läheb meil järgmisel aastal, sest osaleme igaljuhul!

Känguru hüppas ka meie koolis