Head lapsevanemad, kui olete huvitatud sellest, et optometrist kontrolliks teie laste silmi, siis palun andke klassijuhatajale või lasteaiaõpetajale oma soovist teada hiljemalt 1. detsembriks. Kontrolli aeg selgub siis, kui on teada, palju on huvilisi meil ja naaberkoolides. Teenus maksab 10 eurot/laps.

Nägemiskontrolli korraldab MTÜ Koos Laste Heaks koostöös Essilor Eesti esindusega. MTÜ juht Bruno Põld selgitab juba kaks aastat toimunud monitooringute tagamaad ja sisu: 

“Probleem: Lapsed satuvad silmaarsti või optometristi juurde alles siis, kui nägemine juba muret teeb, vahel aga avastatakse probleemid alles täiskasvanuna näiteks töötervishoiu kontrollis. Siis aga on mõnede seisundite parandamise jaoks juba hilja. Sageli ei oska lapsed ise ega ka vanemad õigel ajal probleemi märgata ja viivitus võib tuua kaasa pöördumatuid tagajärgi. Näiteks, liiga hilja avastatud lapse nägemisprobleem võib tekitada õppimis- ja kohanemisraskusi. Laste silmade regulaarne kontrollimine on määrava tähtsusega, sest paljud probleemid ja haigused on ennetatavad. Seepärast on vajalik nii laste kui ka vanemate teavitus.

Pärast lapse nägemise monitooringut teeme lühikokkuvõtte ja kirjutame vastava info paberil ka lapsevanemale, kuhu on kindlasti märgitud nägemiskontrolli andmed ja tulemused ja ka kontrollija nimi ning kontaktandmed. Vajadusel on võimalik laps suunata otse silmaarsti juurde.

Tuleme kooli koos kogu vajaliku silmakontrolli tehnikaga.

Komplekteenuse sisu:

Kõigepealt kiire anamnees: kas on prillikandja, kas on kaebusi, kas peres on prillikandjaid, muud terviseprobleemid (peavalud või diabeet vms)

Autorefraktomeetri näit, mis näitab silma optilist seisu, mis ei ole kindlasti veel prillinäit, aga näitab esmast informatsiooni nägemisest.

Visus kontroll monokulaarselt ühe silma kaupa ja pärast binokulaarselt kahe silmaga korraga.

Kui visuse kontrollis selgub, et silm ei näe hästi, paneme prooviraami prilliläätsed (aluseks võtame autorefraktomeetri näidu ja visuse tabelist nähtava rea) , mille alusel saame infot, kas silm üldse on võimeline paremini nägema või on mingi muu anomaalia, mida tuleb edasi lahendada erialaspetsialisti juures (silmaarst või ortoptist).

Teeme lühikokkuvõtte ja kirjutame vastava info paberil ka lapsevanemale, kuhu on kindlasti märgitud nägemiskontrolli andmed ja tulemused ja ka kontrollija nimi ning kontaktandmed. Lisaks säilitame sellest ka koopia juhuks, kui lapsevanem ei saa millestki aru või soovib meilt lisainfot.
Vajadusel on võimalik laps suunata otse silmaarsti juurde.

Teeme BCB testi, mis näitab, kas silmad on üldse võimelised koos vaatama ja kas nad vaatavad ühtlaselt, lisaks kas mõlemad silmad vaatavad ühtlase intensiivsusega ja kui mitte, siis tuleb nägemist tasakaalustada. Polar-test on sarnane BCB testiga, aga teinekord tuleb tasakaalustamiseks kasutada mõlemat testi. Väga oluline test on puna-rohe test, mis on selleks, et teha õige korrektsioon vältimaks ülekorrektsioone, sest nagu eelpool mainitud ainult tabelkontroll ja refraktomeeter ei tõesta tulemit. Vajalik on teha erinevaid teste lisaks. Kasutame juhtiva silma määramist, et leida tasakaal ja kui kahe silma erinevus on suur, siis on oluline teada juhtivat silma.

Optometrist: Iveta Vakrõõm”

Infoks: Võimalus lasta kontrollida oma lapse silmi