14. märtsi hommikul teadsid lapsed, et on üks tähtis päev, sest majadele olid lipud välja pandud. Hommikuringis rääkis õpetaja Ingrid emakeelepäevast ja lapsed lugesid kodus õpitud luuletusi. Tublid salmilugejad olid Mirte, Elis, Kimberly ja Teele. Seejärel proovisid vanemad lapsed kirjutada etteütlust ning polnudki väga lihtne aru saada, missugused tähed sõna moodustavad. Kõik arvasid, et tahavad eesti keele selgeks saada ja selleks peab veel palju õppima, mis on tore ja põnev tegevus.

Emakeelepäev lasteaias