Märka kevadet!

Saabumas on koolivaheaeg ja suur kevad. Teeme ühiselt toreda loodusfotode albumi “Märka kevadet”. Osaleda võivad kõik õpilased, õpetajad, lapsevanemad, vilistlased, nende sõbrad ja tuttavad. Tore, kui fotod oleksid tehtud meie piirkonnas! Kasutada võid nii fotokaamerat kui telefoni. Andra ema Anželika

LASTEAIAKOHA TAOTLUSTE VASTUVÕTT

  Vallavalitsus annab teada, et alustas Saaremaa valla lasteaedadesse 2019/2020. õppeaastaks taotluste vastuvõttu.    Lasteaeda tuleva lapse vanem, kes rahvastikuregistri andmetel omab lapsega ühist elukohta või on lapse seaduslik esindaja, esitab taotluse lapsele lasteaiakoha määramiseks kas elektrooniliselt või paberkandjal (vallavalitsusele

KUTSE!

Kihelkonna kool kutsub kõiki rõõmsameelseid pühapäeval, 21.jaanuaril kell 12.00 Kiirassaare teeristi suure männi juurde loigule UISUTAMA! Kellel on omad uisud, võtku kaasa. Koolist toome oma varud ka välja, nende hulgast saab valida, kui endal pole. Ka vanad nostalgiatritsud on oodatud!