Veeohutusõppus

Meie kooli  1.-2. klassi õpilased said osa veeohutuse koolitusest!  Koolitusprogrammi eesmärk on vähendada veeõnnetustes hukkuvate ja vigastada saavate laste arvu Eestis. Mänguliste ja praktiliste tegevuste abil saadi   esmaseid teadmisi veega seotud ohtudest ja nende korral käitumisest. Teadmiste kinnistamiseks sai iga