Veeohutusõppus

Meie kooli  1.-2. klassi õpilased said osa veeohutuse koolitusest! 

Koolitusprogrammi eesmärk on vähendada veeõnnetustes hukkuvate ja vigastada saavate laste arvu Eestis. Mänguliste ja praktiliste tegevuste abil saadi   esmaseid teadmisi veega seotud ohtudest ja nende korral käitumisest. Teadmiste kinnistamiseks sai iga laps nii suvise kui ka talvise veeohutusega seotud töölehe.

Koolituse viis läbi veeohutuse alal põhjalikke teadmisi omav päästespetsialist Jüri Zabellevitš

FLL Lääne-Eesti eelvoor KGs – robotimängud

Meie kooli lapsed proovisid kätt FIRST LEGO League eelvoorus. Soovisime osa saada aina enam maailma lapsi siduva noorte robootika võistlusest, mille eesmärk on arendada laste tehnilisi, loovaid, meeskonnatöö, samuti ka enese väljendamise oskusi. Kõiki neid oskuseid, mis tulevikus vajalikud.

Selle aasta teema on “Orbiidile” ja vastavalt teemale olid ka erinevad ülesanded. Meie eesmärk oli ära teha 2 missiooni. Kohapeal valisime 2 missiooni juurde ja proovisime ka neid valmis saada. Roboti saime valmis, aga koodi ei jõudnud päris võistluse ajaks korda.

Nii jäigi meie parimaks tulemuseks kahe missiooni punktid. Aga oma eesmärgi täitsime ära. Saime ennast proovile panna ja kogemusi järgmiseks võistluseks!

Vaata lisaks ka galeriisid:

FLL Lääne-Eesti eelvoor KGs – avamine, disain, harjutamine, autasustamine

FLL Lääne-Eesti eelvoor KGs – robotimängud