Kihelkonna Kooli põhimäärus
Kihelkonna Kooli arengukava


Kool

1.klassi vastuvõtmise kord

Kooli vastuvõtmise avaldus

Kihelkonna Kooli õppenõukogu toimumise ajad

Kodukord

Õppekava üldosa


Lasteaed

Lasteaeda vastuvõtmise avaldus

Tööplaan jaanuar-mai 2017

Kodukord

Õppekava


Järelvalve

Eesti vabariigi põhiseaduse kohaselt on haridus riigi järelvalve all.

Järelvalvet korraldab Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamiskomisjon.

Lääne piirkond (Tallinn). Pärnu-, Saare-, Viljandimaa:
Pärje Ülavere
e-post: Parje.Ylavere@hm.ee
telefon: 5346 4448

Dokumendid