2018/2019. õppeaasta 2.veerandist

 

1. klass

KellaaegEsmaspäevTeisipäevKolmapäevNeljapäevReede
9.00-9.45muusikaeesti keelmuusikamatemaatikamatemaatika
9.55-10.40eesti keel matemaatikaeesti keeleestieesti keel
10.50-11.35eesti keeleesti keelkunst/tööõpetuseesti keelkunst/tööõpetus
11.45-12.30kehaline kasvatuskehaline kasvastusPPRkehaline kasvatuskunst/tööõpetus
12.50-13.35PikaPäevaRühmPPRPPR/lauluringloodusõpetus
13.45-14.30PPRPPRPPRPPR
14.40-15.25PPRPPRrobootikaPPR
15.45-16.30PPRPPRPPRPPR
16.30-18.00spordiring

2. klass

KellaaegEsmaspäevTeisipäevKolmapäevNeljapäevReede
9.00-9.45muusikaeesti keelmuusikamatemaatikainimeseõpetus
9.55-10.40matemaatikamatemaatikaeesti keeleesti keeleesti keel
10.50-11.35eesti keeleesti keelkunst/tööõpetuseesti keelkunst/tööõpetus
11.45-12.30kehaline kasvatuskehaline kasvatusmatemaatikakehaline kasvatuskunst/tööõpetus
12.50-13.35eesti keelmatemaatikaPPR/lauluringloodusõpetus
13.45-14.30PikaPäevaRühmPPRPPRPPR
14.40-15.25PPRPPRrobootikaPPR
15.45-16.30PPRPPRPPRPPR/pilliring
16.30-18.00spordiring

4. klass

KellaaegEsmaspäevTeisipäevKolmapäevNeljapäevReede
9.00-9.45loodusõpetusinglise keelmuusikaeesti keelmatemaatika
9.55-10.40eesti keelmatemaatikamatemaatikaeesti keeleesti keel
10.50-11.35kehaline kasvatuseesti keelinglise keelkehaline kasvatusmuusika
11.45-12.30matemaatikakunstiõpetusloodusõpetusinglise keel
12.50-13.35inglise keelkunstiõpetusPPRmatemaatika
13.45-14.30arvutiõpetuskehaline kasvatusrobootikaringtööõpetus
14.40-15.25PikaPäevaRühmPPRPPRtööõpetus
15.45-16.30PPRPPRPPRPPR/pilliring
16.30-18.00spordiring

5.klass

KellaaegEsmaspäevTeisipäevKolmapäevNeljapäevReede
9.00-9.45inglise keeleesti keelajaluguinimeseõpetusmatemaatika
9.55-10.40eesti keelmatemaatikakirjandusinglise keelajalugu
10.50-11.35kehaline kasvatusinglise keelmatemaatikakehaline kasvatusmuusika
11.45-12.30kirjanduskirjanduseesti keelloodusõpetusloodusõpetus
12.50-13.35matemaatikakunstiõpetusinglise keelmatemaatika
13.45-14.30
arvutiõpetus
kehaline kasvatusPPR/robootikatööõpetus
14.40-15.25PikaPäevaRühmPPRPPRtööõpetus
15.45-16.30PPRPPRPPRPPR/pilliring
16.30-18.00spordiring

E, T, K, N – söögivahetund  12.30 – 12.50

R – söögivahetund 11.35 – 11.55