2018/2019. õppeaastal

1. klass

KellaaegEsmaspäevTeisipäevKolmapäevNeljapäevReede
9.00-9.45muusikaeesti keeleesti keelmatemaatikamatemaatika
9.55-10.40eesti keel matemaatikaeesti keelmuusikaeesti keel
10.50-11.35eesti keeleesti keelkunst/tööõpetuseesti keelkunst/tööõpetus
11.45-12.30kehaline kasvatuskehaline kasvastusPPRkehaline kasvatuskunst/tööõpetus
12.50-13.35PikaPäevaRühmPPRPPR/lauluringloodusõpetus
13.45-14.30robootikaringPPRPPRPPR
14.40-15.25PPRPPRPPRPPR
15.45-16.30PPRPPRPPRPPR
16.30-18.00spordiring

2. klass

KellaaegEsmaspäevTeisipäevKolmapäevNeljapäevReede
9.00-9.45muusikaeesti keeleesti keelmatemaatikamatemaatika
9.55-10.40matemaatikamatemaatikaeesti keelmuusikaeesti keel
10.50-11.35eesti keeleesti keelkunst/tööõpetuseesti keelkunst/tööõpetus
11.45-12.30kehaline kasvatuskehaline kasvatusmatemaatikakehaline kasvatuskunst/tööõpetus
12.50-13.35eesti keelinimeseõpetusPPR/lauluringloodusõpetus
13.45-14.30robootikaringPPRPPRPPR
14.40-15.25PikaPäevaRühmPPRPPRPPR
15.45-16.30PPRPPRPPRPPR/pilliring
16.30-18.00spordiring

4. klass

KellaaegEsmaspäevTeisipäevKolmapäevNeljapäevReede
9.00-9.45loodusõpetusinglise keelinglise keeleesti keelmatemaatika
9.55-10.40eesti keelmatemaatikamatemaatikamuusikaeesti keel
10.50-11.35inglise keeleesti keeltööõpetusmatemaatikamuusika
11.45-12.30matemaatikakunstiõpetuseesti keelinglise keel
12.50-13.35kehaline kasvatuskunstiõpetusloodusõpetuskehaline kasvatus
13.45-14.30PPRkehaline kasvatusPPRarvutiõpetus
14.40-15.25PPRPPRrobootikaringPPR/meediaring
15.45-16.30PPRPPRPPRPPR/pilliring
16.30-18.00spordiring

5.klass

KellaaegEsmaspäevTeisipäevKolmapäevNeljapäevReede
9.00-9.45inglise keeleesti keeleesti keelinimeseõpetusmatemaatika
9.55-10.40eesti keelmatemaatikakirjandusinglise keelajalugu
10.50-11.35matemaatikainglise keelmatemaatikamatemaatikamuusika
11.45-12.30kirjanduskunstiõpetusajaluguloodusõpetusloodusõpetus
12.50-13.35kehaline kasvatuskirjandusinglise keelkehaline kasvatus
13.45-14.30
tööõpetus
kehaline kasvatusPPRarvutiõpetus
14.40-15.25tööõpetusPPRrobootikaPPR/meediaring
15.45-16.30PPRPPRPPRPPR/pilliring
16.30-18.00spordiring

E, T, K, N – söögivahetund  12.30 – 12.50

R – söögivahetund 11.35 – 11.55