Pikapäevarühm alustab pärast tunde ning lõpetab kell 16.30, esmaspäevast neljapäevani.

Pikapäevarühmas puhatakse, lahendatakse koduseid ülesandeid, veedetakse sisukalt aega (mängud jm tegevused majas sees ja väljas).

Pikapäevarühmas võivad osaleda kõik Kihelkonna Kooli õpilased (alus: lapsevanema avaldus).

Kell 15.30 pakutakse õpilastele oodet.

Pikapäevarühma õpetajad on Monica Kallas (tel 5625 4304) ja Kateriine Püüa (tel 53619140)