1. klass

Annika Leontiine Jacobsen (koduõppel)
klassijuhataja: Liise Kallas

2. klass

Emilia Ait
Anni Kukkela
Hendrik Sepp
klassijuhataja: Liise Kallas

3. klass

Liisa Leana Kanarbik
Liisa Pihler
Mihkel Johannes Uustal
Karoliine Vaher
klassijuhataja: Ursula Jakobson

6. klass

Rasmus Toost
klassijuhataja: Kai Kallas