Mare Kurvits, esimees, lasteaialaste vanemate esindaja
alar.kurvits@tt.ee

Anželika Toll, lasteaialaste vanemate esindaja
anzelika.toll@gmail.com

Katrin Heinam, lasteaialaste vanemate esindaja
katrin.heinam@gmail.com

Silja Vällo, koolilaste vanemate esindaja
silja.vallo@mail.ee

Eveli Ait, koolilaste vanemate esindaja
eveli@ait.ee

Monica Kallas, kooliõpetajate esindaja
monica.kallas@gmail.com

Ingrid Uustal, lasteaiaõpetajate esindaja
ingriduustal@hot.ee

Karl Teär, vallavolikogu esindaja
karl.tear@mail.ee

Üldhoolekogu