Külalised Ansekülast

Kui päris õigel vastlapäeval käisime vastlaliugu laskmas, siis neljapäeval, 15. veebruaril vaatasime vastlapäeva traditsiooni sisse. Kolmas klass esitas oma vastlapäevateemalised uurimustööd, millest said selgemaks vana aja vastlakombed. Külla olime kutsunud Tammeougu Mari Ansekülast, kes koos oma lastega rääkis vastlapäeva kommetest ajaloolises