Sõbrapäev Kihelkonna koolis

14. veebruaril tähistati Kihelkonna Koolis sõbrapäeva. Hommikul võttis kõiki vastu kenasti kaunistatud koolimaja ning sõbrapostkast, kuhu sai päeva jooksul panna häid soove kaaslastele. Pikapäevaklassist leidsime üllatusena kommidest südame. Vahetundides toimusid erinevad huvitavad tegevused nagu tähtede otsimine koolimajast ja pimejoonistamine. Eriti

Veeohutusõppus

Meie kooli  1.-2. klassi õpilased said osa veeohutuse koolitusest!  Koolitusprogrammi eesmärk on vähendada veeõnnetustes hukkuvate ja vigastada saavate laste arvu Eestis. Mänguliste ja praktiliste tegevuste abil saadi   esmaseid teadmisi veega seotud ohtudest ja nende korral käitumisest. Teadmiste kinnistamiseks sai iga