Kihelkonna laululind

22. märtsil kogunesid meie laululapsed Kihelkonna rahvamajja, et näidata oma solistioskusi. Osalesid peaaegu kõik kooli- ja lasteaialapsed. Nägime ja kuulsime toredaid laule, rõõmsameelseid esitusi ja ka esinemisärevust. Kuna tegu oli siiski ka konkursiga, siis järgmisele piirkondlikule etapile, Rannalapse lauluvõistlusele, mis

Lasteaed otsis kevadet

Kevade esimesel päeval käisid meie lasteaialapsed otsimas kevadet. Õpetaja Monica oli ette valmistanud orienteerumisraja, kus pidi värvilisi linte järgides liikuma punktist punkti ja vastama kevade kohta käivatele küsimustele. Koos õpetaja Ingridi ja Tamaraga avastati, et kevad on tõesti kätte jõudnud

Kevadmatk

Kevade alguse päeval, 20. märtsil käisid koolilapsed koos õpetajatega matkal. Sihiks oli Viki Mihkli muuseum, aga ei mindud mööda traditsioonilist maanteed vaid piki metsi ja radasid. Õpetaja Maarika aitas näha ja märgata kevade märke ja põnevat looduses. Nägime urbasid sarapuul, üraskite

Rimi jalgpalli osavusfestival

Kihelkonna Kooli võistkond osales 19. märtsil Kuressaare spordihoones Eesti Jalgpalli Liidu korraldatud jalgpalli osavusfestivalil. Võisteldi kahes erinevas vanuseastmes (1.-3. kl ja 4.-5. kl) kolme jalgpallielemente sisaldava harjutuse sooritamises. Kihelkonna lapsed olid koolis eelnevalt tublisti harjutanud ja andsid endast parima, kuid