Kevadjämm Tornimäel

Tornimäe rahvamajas toimus Saaremaa noortebändide kokkutulek ja kontsert Kevadjämm 2019. Kihelkonna koolist osales kaks bändi. Nooremate bändis osalevad Kädi-Leen Kurvits, Janeli Kaal, Ferdinant Ait, Andra Elizabet Võeras, Elis Heinam ja Janeli Kaal ning 4.-5. klassi bändis  Liisa Leana Kanarbik (basskitarr), Karoliine Vaher (vokaal, ukulele), Mihkel Johannes Uustal (trummid), Anni Kukkela (kitarr), Emilia Ait (klaver) ja Janeli Kaal (vokaal, klaver). 

Muljeid jämmist jagavad 4, ja 5. klassi õpilased. Tornimäel käisime koos õpetaja Ursula Jakobsoniga.  
See tähendab et meid kutsuti sinna mängima laule, mis olime bändiga õppinud. Meie mängisime “TNT”, “Veenus” ja “Lumevärv”. Seal käis ka Villu Veski, kes rääkis muusikast. Ta andis ainukesele saksofonimängijale tasuta improvisatsiooni tunni. Esinemisel ei tulnud mulle isegi väikest närvi sisse, mis on väga imelik. Ma oleks tegelikult ratsutama läinud, aga kui õpetaja ütles, et meie esineme ka, siis otsustasin siiski bändiga minna. Me läksime bändilaagrisse kuna see on meile kasulik, et me saaks midagi uut õppida ja kohtuda tähtsate inimestega, kes õpetavad meile midagi uut. Mulle väga meeldis mängida koos Villu Veskiga. SEE OLI KÕIGE LÕBUSAM Kevadjämm, kus käinud oleme!

Fotosid näete aadressilt https://saartehaal.postimees.ee/6568857/galerii-noortebandide-ja-bandikooli-kevadjamm

 

 

LASTEAIAKOHA TAOTLUSTE VASTUVÕTT

  Vallavalitsus annab teada, et alustas Saaremaa valla lasteaedadesse 2019/2020. õppeaastaks taotluste vastuvõttu.
   Lasteaeda tuleva lapse vanem, kes rahvastikuregistri andmetel omab lapsega ühist elukohta või on lapse seaduslik esindaja, esitab taotluse lapsele lasteaiakoha määramiseks kas elektrooniliselt või paberkandjal (vallavalitsusele või oma piirkonna lasteaiale).
Info ja taotlemine: www.saaremaavald.ee/lasteaiakoha-taotlemine.

   Igal lasteaial on kinnitatud oma teeninduspiirkond ning esmajärjekorras võetakse lasteaeda selle piirkonna lapsed. Vabade kohtade olemasolul võetakse lapsi ka väljastpoolt teeninduspiirkonda. Vanem võib taotlusesse märkida kuni kaks soovitud lasteaeda. Kui esimeses eelistatud lasteaias pole vaba kohta, pakutakse kohta teise eelistuse saanud lasteaias. Lisaks sellele tuleb taotlejal märkida lasteaiakoha kasutamise alguse aeg ja kinnitada, et on informeerinud lapse teist vanemat taotluse esitamisest.

  Lasteaiataotlusi 2019/20. õppeaastaks võetakse vastu 15. aprillini. Kui vanem esitab taotluse lasteaiakohale pärast 15. aprilli, siis määratakse lapsele koht lasteaeda, kus on vabu kohti.
  Taotlusi hakatakse menetlema pärast 15. aprilli. Vallavalitsus teavitab vanemat lasteaiakoha määramisest taotluses märgitud suhtluskanali kaudu ning edastab lasteaiale nimekirja lastest, kes on koha saanud. Hiljemalt kahe nädala jooksul teate saamisest on vanem kohustatud teavitama lapsele määratud lasteaia õppekoha vastuvõtmisest, sellest loobumisest või soovist jääda vaba lasteaiakoha ootele. Seejärel võtab temaga ühendust selle lasteaia direktor, kuhu lapsele on lasteaiakoht broneeritud.

Triibukiiged ja -toolid Kihelkonnal

Eelmisel veerandil tegime käsitöötundides päris tööd – lihvisime, värvisime ja lakkisime vanu toole ja valmistasime kiigelaudu. Töö oli suur ja aeganõudev ning sellele kulus lausa mitu kuud!
Kuna on  Eesti Vabariigi 100. sünnipäeva teine aasta ja sel aastal peetakse ka juubelilaulupidu, siis valisime tööde teemaks rahvariide triibud. Mustrite valimisel kasutasid lapsed M.Kaarma ja A. Voolmaa raamatu “Eesti rahvarõivad” (1981) värvitahvleid ja lõikelehti.
Mustri suurendamine ja sobivate värvide valik olid päris tõsised tööd.
Suuremad klassid valisid eelnevalt tooli, puhastasid selle ja kandsid siis oma valitud mustri triibud toolipõhjale. Mõõtmist ja mõõdetu parandamist oli palju.
Värvimine võttis tõesti palju aega, sest iga värvitriip pidi kuivama enne, kui selle naabertriibu värvimiseks kinni teipida sai. Viimasena värviti toolide jalad ja seljatoed. Lakkimine läks juba ladusalt.
Valmis tööle kirjutas iga meister peale valitud mustri piirkonna ja meistri nime.
Väiksemad lapsed, samuti kui suuredki, said proovida oma käeosavust mõõtmise töös. See osutus kohati üsna keerukaks. Kuid kui värvitud kiigelaualt hakkasid teibi alt ilmuma peidus olnud värvid, siis oli imestamist palju!
Suure maalritöö lõpetas kõigi taieste esitlus kaasõpilastele, õpetajaile ning emadele-isadele.
Ühiselt leiti, et kuigi iga algus on raske, siis hoolsalt tehtud töö lõpptulemus oli seda vaeva ja vahepealset muretki kuhjaga väärt!
Täname kõiki vanemaid, kes meid värvidega aitasid. Ja värve oli tõesti vaja palju ja erinevaid.
Aitäh ka õpetaja Kateriinele, kelle toel valmisid vanematel lastel korralikud power point esitlused.
Toolid jäävad kooli lastele tunnis kasutamiseks.
Triibukiiged aga hakkavad sel suvel kaunistama Kihelkonna koolilaste koduhoove.
Toolide ja kiikede valmistamisest kirjutas idee autor ja laste juhendaja õpetaja Maarika. Aitäh!